O projektu

Danas više nego ikada prije na raspolaganju su brojne igračke, knjige, crtani filmovi, igre i ostale stvari za djecu. Sa jedne strane nam to nudi mogućnost odabira, a sa druge strane nas – roditelje – stavlja u poziciju donošenja teške odluke. Šta odabrati, ako išta? Naime, u takvoj raznovrsnoj ponudi stvari i sadržaja vrlo je teško odvojiti kvalitetno od manje kvalitetnog ili čak od potpuno neprimjerenog sadržaja za različite starosne uzrasti djece.

Ako tome dodamo i internetski sadržaj, gdje se djeca bez većih poteškoća susreću sa neprimjerenim sadržajem, koji je povrh svega označen kao dječji sadržaj i ciljno usmjeren djeci, problem postaje još ozbiljniji. Zbog toga smo pripremili digitalnu zbirku poučnih interaktivnih priča za djecu različitog starosnog uzrasta, koje su nastale uz saradnju priznatih razvojnih psihologa i ekipe priznatih dječjih pisaca i ilustratora.

Knjige su zasnovane na način da podstiču razvoj različitih kognitivnih sposobnosti različitih starosnih uzrasta djece i tako predstavljaju zabavan i koristan sadržaj, sa kojim će se djeca sa jedne strane sa zadovoljstvom baviti i od kojih će sa druge strane imati korist.

Više o knjigama

Zašto smo odabrali formu interaktivnih knjiga?

Brojne psihološke teorije ukazuju na to da su aktivnosti čitanja i rješavanja zadataka korisne i dinamične aktivnosti, sa brojnim povoljnim uticajima na razvoj različitih sposobnosti, a što je od ključnog značaja u vrijeme djetinjstva, kada razvoj teče veoma brzo i od velike je važnosti za dalji razvoj u kasnijem životnom periodu. Zbog toga smo prilikom postavljanja temelja kao osnovnog elementa našeg projekta odabrali čitanje i rješavanje zadataka uz saradnju razvojnog psihologa.