Nastale sa razvojnim psihologom

Poučne priče sa interaktivnim zadacima koji podstiču kognitivni razvoj djece

Priznati razvojni psiholozi

Knjige su razvijene uz pomoć priznatih razvojnih psihologa, red. prof. dr. Matije Svetine i dipl. psihologinje Jasne Pleho Subašić, koji su se pobrinuli za adekvatan sadržaj i zahtjevnost zadataka.

VIŠE

Interaktivne igre i zadaci

U pričama i ilustracijama sadržajno su integrirane različite vrste zadataka koji podstiču razvoj različitih kognitivnih kompetencija djece. Igre i zadaci su veoma zabavni i stoga ih djeca sa zadovoljstvom rješavaju.

VIŠE

Prilagođene uzrastima djece

Svaka knjiga je po sadržaju priče, vrsti zadataka i svojoj zahtjevnosti prilagođena različitim starosnim uzrastima djece. Tako na području razvoja podstiče djecu ka dostizanju višeg razvojnog nivoa.

Više
Flag mobile
Backward button Forward button

Nova izdanja

Svrha projekta

U današnje vrijeme raznovrsne ponude sadržaja često se dešava da je teško odvojiti kvalitetno od manje kvalitetnog. Ozbiljniji problem predstavlja internet, gdje se djeca bez većih poteškoća susreću sadržaj na internetu sa neprimjerenim sadržajem. Zbog toga smo pripremili digitalnu zbirku poučnih interaktivnih priča za djecu različitog starosnog uzrasta, koje su nastale uz saradnju priznatog razvojnog psihologa i ekipe priznatih dječjih pisaca i ilustratora.

VIŠE O PROJEKTU

O knjigama

Radi se o unikatnim interaktivnim knjigama koje pored kvalitetnih poučnih priča sadrže i bogatu zbirku kognitivnih zadataka i igara, integriranih u priče i ilustracije. Vrste i zahtjevnost zadataka prilagođeni su pojedinim starosnim uzrastima djece tako da djecu podstiču ka postizanju višeg razvojnog nivoa.

VIŠE O KNJIGAMA

Autori

Pojedine priče kreirali su priznati dječji pisci, kao što su Žiga Gombač, Cvetka Sokolov, Janja Vidmar i drugi. Priče su oživjele uz pomoć čarobnih ilustracija koje su osmislili priznati ilustratori, kao što su Enrique Tortosa, Robert Valčič, Matej de Cecco i drugi. Razvojni psiholog red.prof.dr. Matija Svetina i dipl. psih. Jasna Pleho Subašić pobrinuli su se da su vrste zadataka i njihova zahtjevnost dovoljno prikladni da podstaknu razvoj kognitivnih sposobnosti djece različitih uzrasti.

VIŠE O AUTORIMA

Besplatne bojanke Junior avanture

U sklopu knjiga ilustratori su pripremili i atraktivne bojanke sa junacima iz raznih priča. Ako želite podsticati i likovnu kreativnost vaše djece, bojanku možete preuzeti u pdf formatu, koji će biti proslijeđen na vašu elektronsku adresu.

Besplatne bojanke Junior avanture